ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

 

 

 

Διδάσκων: Καθηγητής Χριστόδουλος Χαμζάς,  (chamzas@ee.duth.gr)

Ακαδημαϊκό έτος: 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011, 2011-2012

Εξάμηνο: 9ο  

 

Ώρες Γραφείου

Πέμπτη 12:00-14:00

 

Πρόγραμμα ωρών διδασκαλίας

Θεωρία & Φροντιστηριακές/εργαστηριακές ασκήσεις:  Πέμπτη 17:00 – 20:00

Αίθουσα Διδασκαλίας: Γραφείο Χ. Χαμζά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΧΕΙ ΜΕΤΑΦΕΡΘΕΙ ΠΛΕΟΝ ΣΤΟ E-CLASS από το 2010

Βιβλίο διδασκαλίας

“Pattern Recognition” (4 rd ed.), by Sergios Theodoridis and Konstantinos Koutroumbas, Academic Press, 2009

 

 

 

Διαφάνειες Παρουσιάσεων

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

Εργασίες

 

 

 

Εισαγωγικές Έννοιες Θεωρίας Εκμάθησης

 

 

Βασικές έννοιες Πιθανοτήτων και Στοχαστικών Διεργασιών

 

 

Bayesian Θεωρία Αποφάσεων

Bayesian Θεωρία Αποφάσεων

Εκτίμηση Σήματος

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

 

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

ΜΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ

 

Γραμμικές Συναρτήσεις Διαχωρισμού

Γραμμικές Συναρτήσεις Διαχωρισμού

 

Support Vector Machines

 

 

Μή Γραμμικοί Ταξινομητές – The Perceptron

Μή Γραμμικοί Ταξινομητές

 

Ομαδοποίηση Δεδομένων - K-means & ISODATA

 K-means & ISODATA

 

Συνδυασμός Ταξινομητών
Combining Classifiers, Data Fusion

 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

Προτεινόμενα Επιπλέον Βιβλία

“Pattern Recognition” (4th ed.), by Sergios Theodoridis and Konstantinos Koutroumbas, Academic Press, 2009

«Αναγνώριση Προτύπων», Σέργιος Θεοδωρίδης, Κ. Κουτρούμπας, BROKEN HILL PUBLISHERS LTD, 2011

«Εισαγωγή στην αναγνώριση προτύπων με Matlab», Σ. Θεοδωρίδης, Α. Πικράκης, Κ. Κουτρούμπας, Γ. Κάβουρας, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ, BROKEN HILL PUBLISHERS, 2011

“Pattern Classification” (2nd ed) , by Richard O. Duda, Peter E. Hart and David G. Stork, John Wiley and Sons Press, 2003

Pattern Recognition and Machine Learning, Christopher M. Bishop, Springer (2006)

«Στατιστική Αναγνώριση Προτύπων», Θεόδωρος Αλεξόπουλος, Αικατερίνη Τζαμαριουδάκη, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών & Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2003.

 

 

 

Pattern Classification, Duda, Hart, Stork, Κεφάλαιο 2: Θεωρία αποφάσεων Bayes

Αναγνώριση Προτύπων (Παρουσίαση Καθ. Σ. Θεοδωρίδης)

Εισαγωγική Δημοσίευση

 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

 

Matlab Library and Manuals for Pattern Recognition